Galería Moret Art

Galería
Moret Art

A Coruña
Uruguay, 1, bajo

Exposición:

“Arquivo de Protocolos”

Artistas participantes:

Xurxo Gómez-Chao
Do 22 de setembro ao 27 de outubro
Horario durante Aberto Galicia
Inauguración: venres 22 ás 20:00 h
Xoves 21 de setembro : 10:00 a 14:00 e 17:00 a 19:00 h.
Venres 22 de setembro: 110:00 a 14:00 e 17:00 – fin
Sábado 23 de setembro: 12:00 a 14:00h e 18:00 a 20:00 h.
Domingo 24 de setembro só con cita previa. Visitas guiadas polo artista a petición durante todo Aberto Galicia.

“Arquivo de Protocolos”

Na traxectoria artística de Xurxo Gómez-Chao destaca unha evolución dende os seus inicios , nos que a  pintura era o seu medio de expresión,  ata os seus  traballos máis recentes,  nos que a  fotografía é o vehículo mediante o que mostra de maneira máis habitual o seu universo creativo.  Si ben a súa obra se pode definir como multidisciplinar, pois combina fotografía con outros medios como pintura, cerámica ou  video. Elementos da realidade cotiá serven para crear unha obra nova e independente na que a  natureza adquire un papel protagonista. A dualidade entre o racional e o visceral, entre o material e lo onírico, tamén son características inherentes ó seu  universo creativo, así como as múltiples referencias á cultura clásica e á  Historia a Arte.

 

No proxecto “Arquivo de Protocolos”, o artista presenta un conxunto de fotografías que destacan tanto pola  complexidade do proceso creativo, como pola  potencia de das metáforas visuais. O autor dirixe a sua persoal mirada  á  Historia a Arte para construir fantásticos trampantoxos a través da  superposición de multitud de obxectos que invitan ó espectador a mergullarse nas imaxes para descubrir infinitos detalles que  vanse revelando ó detenernos nelas. Para ello, constr,ue unhas instalacións efémeras que posteriormente fotografía e edita. E así  podémonos achegar dende unha nova perspectiva  ó  barroco español ou a obra autores como Klimt.