asociacion-galerias-arte-contemporanea-galicia-nova

Un colectivo na defensa da arte contemporánea

CONTEMPORÁNEA, Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia, ten como obxectivo defender os intereses profesionais dos seus asociados e, por extensión, apoiar a arte conntemporánea en Galicia.

Está formada na actualidade por sete galerías e constituida con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.